Tiếng anh Khách sạn: Hội thoại lễ tân và Hotel FrontDesk Conversation

Xem kết quả: /  số bình chọn: 94
Bình thườngTuyệt vời 

Sinhviendulich.NET lần này xin gởi đến bạn đoạn đàm thoại khá chuẩn giữa lễ tân viên và khách tại tiền sản của khách sạn (Hotel FrontDesk Conversation).

 

receptionist Tiếng anh Khách sạn: Hội thoại lễ tân   Hotel FrontDesk Conversation Sinhviendulich.NET

 

Tiếng anh Khách sạn: Hội thoại lễ tân - Hotel FrontDesk Conversation

 

Front Desk: Welcome to the Wyatt Hotel. How may I help you?

Traveler: I’d like a room please?

Front Desk: Would you like a single or a double?

Traveler: I’d like a double, please?

Front Desk: May I have your name, please?

Traveler: Timothy Findley.

Front Desk: Could you spell that please?

Traveler: F-I-N-D-L-E-Y.

Front Desk: How many are in your party?

Traveler: Just two.

Front Desk: How many nights would you like to stay?

Traveler: Just tonight.

Front Desk: How will you be paying?

Traveler: Is Visa OK?

Front Desk: That’ll be fine. Would you like a wake-up call?

Traveler: Yes, I’d like a wake-up call for 6:30. Do you have a pool?

Front Desk: Yes, we do. On the 2nd floor. Here’s your key. That room 405 on the fourth floor.

 

Theo www.sinhviendulich.net